Kontakty

Doc.PhDr. Jaroslav Džoganik, CSc.

riaditeľ
sídlo:    Centrálna 258, 
            089 01 Svidník
e-mail:  jaroslav.dzoganik@snm.sk      
telefón: +421 54 245 1002
mobil:  +421 907 584 287
 

PaedDr. Ladislav Puškár

zástupca
sídlo:    Centrálna 258,
            089 01 Svidník
e-mail:  ladislav.puskar@snm.sk
mobil:   +421 907 814 457


Kontakt

e-mail:     sekretariat-muk@snm.sk
telefón:    +421 54 245 10 01
               +421 54 245 10 03
expozícia: +421 54 245 10 06
               +421 54 75 216 84 
web:        www.snm.sk 
facebook: www.facebook.com/muzeum.svidnik 
Kontakty na zamestnancov


Sídlo múzea:
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry
Umelecko-historická expozícia
Galéria Dezidera Millyho
Partizánska
089 01 Svidník