Kontakty


Doc.PhDr. Jaroslav Džoganik, CSc.

riaditeľ

sídlo: Centrálna 258,
089 01 Svidník
e-mail: jaroslav.dzoganik@snm.sk
telefón: +421 54 245 1002
mobil: +421 907 584 287

PaedDr. Ladislav Puškár
zástupca

sídlo:    Centrálna 258,
            089 01 Svidník
e-mail:  ladislav.puskar@snm.sk
mobil:   +421 907 814 457

Kontakt
e-mail:     sekretariat-muk@snm.sk
telefón:    +421 54 245 10 01
               +421 54 245 10 03
expozícia: +421 54 245 10 06
               +421 54 75 216 84 
web:        www.snm.sk 
facebook: www.facebook.com/muzeum.svidnik 

Kontakty na zamestnancov

Sídlo múzea:
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry – Umelecko-historická expozícia
Galéria Dezidera Millyho
Partizánska
089 01 Svidník

Ďalšie objekty múzea