Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum ukrajinskej kultúry

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Božiková Miriam vedúca oddelenia národopisu, zástupca riaditeľa Centrálna 258
089 01 Svidník
Pošli mail
Telefón +421 907 475 638
Cuper Stanislav správca budov Centrálna 258
089 01 Svidník 
 
Telefón /
mobil:sk /
Čičvara Michal kurátor Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk +421 907 814 458
Džoganík Jaroslav riaditeľ Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 24 51 002
mobil:sk +421 907 584 287
Holodňáková Emília knihovníčka Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1005
Kosťová Iveta záhradníčka Centrálna 258
089 01 Svidník
 
Telefón /
mobil:sk /
Kravcová Mária pokladníčka Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1001
Kurilcová, Nadežda upratovačka Festivalova ul.
089 01 Svidník 
 
Telefón /
mobil:sk /
Macková Dana lektorka Partizánska 45-Galéria DM
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1006
Maťašová Beáta vedúca hospodársko-správneho oddelenia Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1003
mobil:sk /
Mitrušková Oľga upratovačka Centrálna 258
089 01 Svidník
 
Telefón /
mobil:sk /
Pipas Dušan konzervátor Festivalova ul.
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Pipasová Monika dokumentátorka Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Puškár Ladislav vedúci oddelenia histórie Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
voip:sk +421 907 814 457
Ražina Ľudmila vedúca oddelenia dokumentácie, prezentácie a služieb Centrálna 258
089 01 Svidník
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1004
mobil:sk +421 908 795 086
Tchír Michal údržbár Centrálna 258
089 01 Svidník 
 
Telefón /
mobil:sk /
Vasilenko Rudolf údržbár Festivalova ul.
089 01 Svidník 
 
Telefón /
mobil:sk /
Vasilenková, Iveta kurátorka Festivalova ul.
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /