Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum Betliar

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Krajčiová, Judita vedúca Oddelenia marketingu, PR, múzejnej pedagogiky Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 686 634
Lázárová, Jana vedúca Oddelenia ekonomiky a referát personalistiky Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421905512266
Bányászová, Katarína dokumentátorka, archivárka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421918728390
Vavreková, Viera asistentka riaditeľky, knihovníčka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
Telefón +421 58 79 83 118
mobil:sk +421918728391
Roxer, Radovan vedúci Oddelenia prevádzky a technickej činnosti Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421918728392
Nagyová, Brigita špecialistka pre ochranu parku Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421918728389
Straková, Veronika referentka pre múzejnú pedagogiku Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
Telefón +421 58 798 3118
mobil:sk +421918723500
Červenák, Štefan vodič, strojník Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421918728396
Jerga, Jaroslav konzervátor Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421918728397
Nemes, Árpád údržbár Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421918728398
Šmelková, Erika projektová manažérka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421918728399
Mátéová, Tímea riaditeľka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 915 716 633
Lachová, Anna reštaurátorka, kurátorka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421915716634
Smolková, Jana personálna a mzdová referentka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421905202574
Baloghová, Barbora konzervátorka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421907646106
Toplanský, Ivan správca budov Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421918853714
Molnár, Matúš kurátor Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar 
Pošli mail
mobil:sk +421907646579
Eliáš, Vladimír grafik, fotograf Kaštieľna č. 6 
049 21 Betliar 
 
mobil:sk +421903638071
Pokladňa Kaštieľ Betliar Kaštieľna 6
049 21 Betliar 
 
Telefón +421918728400
Pokladňa Mauzóleum grófa Dionýza a Františky Andrássyovcov Krásnohorské Podhradie  
Telefón +421918728401
SBS Kaštieľ Betliar Kaštieľna 6
049 21 Betliar 
 
Telefón +421918649092
SBS Hrad Krásna Hôrka Krásnohorské Podhradie   
Telefón +421905405884