Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum židovskej kultúry

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Blašková, Lucia finančná referentka Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 490 105
Budaj Michal kustód Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13
811 01 Bratislava
Pošli mail
Telefón + 421 2 20 490 105 
Čambalová, Daniela zástupkyňa riaditeľa, kurátorka Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava
Pošli mail
Telefón + 421 2 20 490 104
voip:sk + 905 723 658
Demeterová, Andrea kustódka Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13
811 01 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 490 106
Dublanová, Kristína lektorka, metodička Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 490 104
Fircáková, Kamila knihovníčka Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 490 108
Havlíková, Zuzana informátorka Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 490 109
Kalajdžievová, Etela lektorka Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.Box 13
811 01 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 490 108 
Kamenická, Viera dokumentátorka Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 490 107
Mrovčáková, Mariana finančná referentka Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 490 105
voip:sk +421 918 902 395
Poláková, Eva kurátorka Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
 
Telefón +421 2 20 490 104
Schreiberová, Jana kurátorka Zsigrayova kúria, Židovská 17
811 01 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 490 106
Šikulová, Stanislava - rodičovská dovolenka zástupkyňa riaditeľa Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 490 104
Šobáňová, Silvia sekretárka Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
Pošli mail
Telefón + 421 2 20 490 101
Vaněk, Michal poverený vedením Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
Pošli mail
mobil:sk +421 918 905 930
Végh, Eduard koordinátor technického rozvoja Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 490 105
mobil:sk +421 918 905 935
Zipserová, Marta informátorka Zsigrayova kúria, Židovská 17, P.O.BOX 13 
811 01 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 490 109
Beránek, Matej Kultúrno-propagačný manažér Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď 
Pošli mail
Telefón +421 31 245 11 07
Čuba, Juraj údržbár Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď
 
Telefón /
mobil:sk /
Hornáčková, Slávka upratovačka Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď
 
Telefón /
mobil:sk /
Horváth, Kristian lektor Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď 
Pošli mail
Telefón +421 31 245 11 07
Korčok, Martin vedúci Múzea holokaustu v Seredi Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď 
Pošli mail
Telefón +421 31 24 51 111
Kozmérová, Aneta dokumentátorka Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď 
Pošli mail
Telefón +421 31 245 11 06
Nádaská, Alena predajkyňa Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď
Pošli mail
Telefón +421 31 245 11 03
Naster, Marián dokumentátor Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď 
Pošli mail
Telefón +421 31 245 11 06
Suchoňová, Eva upratovačka Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď
   
Svrčková, Kristína kultúrno-propagačná manažérka Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď
Pošli mail
Telefón +421 31 245 11 06
Szabó, Tomáš správca majetku Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď 
Pošli mail
Telefón +421 31 245 11 09
Vanko, Peter lektor - metodik Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď
Pošli mail
Telefón +421 31 245 11 06
Veľká, Jana finančná referentka Kasárenská ulica 1005
926 01 Sereď 
Pošli mail
Telefón +421 31 245 11 09
Mihoková, Zora lektorka Okružná 32
080 01 Prešov
 
Telefón +421 51 77 316 38