Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Feke, Arnold kurátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 256
voip:sk 291256
Ilavská, Eva upratovačka Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
 
Telefón /
mobil:sk /
Jarábik, Gabriella riaditeľka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20491 255
mobil:sk + 421 908 737 814
voip:sk 291 255
Juhaszová, Andrea - rodičovská dovolenka dokumentátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
 
Telefón /
mobil:sk /
Kollárová, Denisa dokumentátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 59 291 251
voip:sk 291 251
Kotiers, Andrej lektor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
 
Telefón +421 2 59 207 258
voip:sk  291 258
Lépes, Anikó vedúca Prezentačno-prevádzkového oddelenia Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20491 258 
voip:sk 291 258
Lévaiová, Anita vedúca Oddelenia výskumu, dokumentácie, správy a ochrany zbierkových fondov Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 91 257
voip:sk klapka: 257 
Tóbiová, Monika finančná referentka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 252
voip:sk 291 252
Zsemlyeová, Mária dokumentátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 259
voip:sk 291 259
Bőhm, Ondrej lektor Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
Pošli mail
Telefón +421 47 48 86 113
mobil:sk +421 918 999 608
voip:sk 113
Némethová, Zita lektorka Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
Pošli mail
Telefón +421 47 48 86 113
mobil:sk +421 908 385 821
Rezníčeková, Anna upratovačka Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
 
Telefón /
mobil:sk /
voip:sk /
Malatincová, Božena upratovačka Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
 
Telefón /
mobil:sk /
voip:sk /
Kancková, Agnesa - rodičovská dovolenka lektorka Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
 
Telefón +421 47 48 97 189
Veselovský, Pavol informátor Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
 
Telefón +421 47 48 97 189
Šinková, Eva lektorka, metodička Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
Veselovská, Dana kultúrno-propagačná manažérka Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
mobil:sk 0918 999 607
Juhaszová, Barbora kultúrno-propagačná manažérka Mäsiarska 35
04001 Košice
Pošli mail
Telefón +421557287303
Lemešani Dávid upratovač Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
 
mobil:sk +421 557 287 303
Ötvös, Anna kurátorka Mäsiarska 35
04001 Košice
Pošli mail
Telefón +421 557 287 303
Priatka, Marián robotník v parku Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
 
Telefón /
mobil:sk /