Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Fiľo, Rastislav zástupca riaditeľa Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 226
Lukáčová, Dana ekonómka Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 228
Paulinyová, Anna - rodičovská dovolenka odborný dokumentarista, kustód Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 226
Pöss, Ondrej riaditeľ Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 225
Schvarc, Michal kurátor Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 228
Šilberský, Aleš reštaurátor Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 227
Rýchliková, Petra kultúrno-propagačná manažérka Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 91 230