Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum Slovenských národných rád

Meno Zoradené podľa: Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Bajcarová, Dana účtovníčka Štúrova ulica 2
907 01 Myjava
Pošli mail
Telefón +421 342 451 104
mobil:sk +421 918 905 939
voip:sk 341 104
Dvorská, Ivana dokumentátorka Štúrova ulica 2
907 01 Myjava
Pošli mail
Telefón +421 342 451 102
voip:sk 341 102
Imriška, Marián múzejný pedagóg Štúrova ulica 2 
907 01 Myjava
Pošli mail
Telefón +421 342 451 102
mobil:sk +421 918 905 925
Krištofík, Juraj kurátor Štúrova ulica 2 
907 01 Myjava
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk +421 918 665 393
Mlčúchová, Lenka zástupkyňa riaditeľky Štúrova ulica 2
907 01 Myjava
Pošli mail
Telefón +421 34 24 51 102
voip:sk 341102
Petráková, Alena riaditeľka Štúrova ulica 2
907 01 Myjava
Pošli mail
Telefón +421 342 451 101
Trúsik, Pavol kultúrno-propagačný manažér Štúrova ulica 2
907 01 Myjava
Pošli mail
Telefón +421 342 451 101
mobil:sk +421 907 293 295