Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum rusínskej kultúry

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Kráľová, Ľuba Riaditeľka Masarykova 20
08001 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 512453 321
mobil:sk 0918896043
voip:sk 253 321
Glosíková, Oľga Kurátor Masarykova č.20
080 01 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 512453 315
voip:sk 253 315
Glosíková, Helena Dokumentátor Masarykova č.20
080 01 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 51 2453317
voip:sk 253 317
Konečný, Jozef Technicko-prevádzkový zamestnanec Masarykova č.20
080 01 Prešov 
Pošli mail
Telefón +421 51 2453316
mobil:sk 0907 814 739
voip:sk 253 316
Vasiliaková, Viera Finančný referent Masarykova č.20
080 01 Prešov 
Pošli mail
Telefón +421 51 2453318
voip:sk 253 318
Demjanová, Radka Kustód Masarykova 20
08001 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 51 2453320
voip:sk 253 320
Truščinská, Jana Kultúrno-propagačný manažér Masarykova 20
08001 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 512453 319
voip:sk 253 319