Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Archeologické múzeum

Meno Pracovná pozícia Adresa Zoradené podľa: Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Bajanová, Anna kultúrno-propagačná manažérka, vedúca prezentačného oddelenia Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 274
Bartík, Juraj riaditeľ Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 904 537 506
Bazovský, Igor vedúci odborného oddelenia, kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón + 421 908 109 671
+421 2 20 491 274
Csabiová, Sandra dokumentátorka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Čambal, Radoslav zástupca riaditeľa, vedúci reštaurátorského oddelenia, kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk +421 903 361 811
Farkaš, Zdeněk kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
mobil:sk +421 903 384 289
Gašparková, Hana účtovníčka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 273
Hanuš, Martin kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Choma, Igor kurátor, zástupca vedúcej dokumentačného oddelenia Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Jelínek, Pavol kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Klegová, Petra finančná referentka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 273
Lacová, Daniela referentka evidencie Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
 
Telefón /
mobil:sk /
Nagy, Peter kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk +421 903 361 810
Pilková, Lucia - rodičovská dovolenka vedúca dokumentačného oddelenia, kurátorka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Poznan, Ľudovít konzervátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
 
Telefón /
Turčan, Vladimír kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk +421 903 394 260
Spoločná linka pre zamestnancov múzea Kolektív SNM - AM Žižkova 12, P.O.BOX 13
81106 Bratislava 
 
Telefón +421 2 20 491 277
Gábriková, Barbara konzervátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail  
Holčík Pavol referent evidencie Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail  
Šuttová, Andrea projektová manažérka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Viskupič, Michal referent evidencie Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /