Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum Betliar

Meno Pracovná pozícia Adresa Zoradené podľa: Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Kristofová, Beáta upratovačka      
Cirbusová, Ľudmila upratovačka      
Árvayová, Mária upratovačka      
Červenák, Stanislav člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 649 092
Červenák, Štefan vodič, strojník Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 728 396
Hacsková, Katarína sprievodkyňa expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 400
Jerga, Jaroslav konzervátor Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 728 397
Koch, Štefan člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 649 092
Krajčiová, Judita vedúca Oddelenia marketingu, PR, múzejnej pedagogiky Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 686 634
Lázárová, Jana vedúca Oddelenia ekonomiky a referát personalistiky Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 905 512 266
Lörinčíková, Silvia vedúca Oddelenia výskumu a starostlivosti o zbierkový fond Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 395
Nagyová, Brigita špecialista pre ochranu parku Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 389 
Nemes, Árpád údržbár Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 728 398
Polák, Miroslav člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 649 092
Pristašová, Eva sprievodkyňa v mauzóleu v Krásnohorskom Podhradí Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 728 401
Szárazová, Zuzana pokladníčka, sprievodkyňa expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 400 
Bányászová, Katarína dokumentátor, archivár Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 390
Vavreková, Viera asistent riaditeľa, knihovník Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
Telefón +421 58 79 83 118
mobil:sk +421 918 728 391
Zsoldosová, Katarína sprievodkyňa expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 400
Mátéová, Tímea riaditeľka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
Telefón +421 915 716 633
Smolková, Jana personálny a mzdový referent Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 905 202 574
Roxer, Radovan vedúci Oddelenia prevádzky a technickej činnosti Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 392
Toplanský, Ivan správca budov Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 853 714
Šmelková, Erika projektový manažér Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 399
Straková, Veronika referent pre múzejnú pedagogiku Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
Telefón +421 58 798 3118
mobil:sk +421 918 723 500
Szarková, Karin dokumentátor Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 393
Lachová, Anna reštaurátor, kurátor Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 915 716 634
Baloghová, Barbora konzervátor Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 800 890
Stanková, Erika skladník Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 728 394
Baffyová, Zuzana sprievodkyňa expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 400
Kovács, Zoltán člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 649 092
Lőrincz, Róbert člen strážnej služby (VO) hrad Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 905 405 884
Gonos, Marcel člen strážnej služby (VO) hrad Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 905 405 884
Máťuš, Milan člen strážnej služby (VO) hrad Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 905 405 884
Kardos, Jaroslav člen strážnej služby (VO) hrad Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 905 405 884