Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum Slovenských národných rád

Meno Pracovná pozícia Adresa Zoradené podľa: Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Petráková, Alena riaditeľka Štúrova ulica 2
907 01 Myjava
Pošli mail
Telefón +421 34 24 51 101
mobil:sk +421 907 722 550
voip:sk 341101
Mlčúchová, Lenka - rodičovská dovolenka zástupkyňa riaditeľky, kurátorka Štúrova ulica 2
907 01 Myjava
Pošli mail
Telefón +421 34 24 51 102
voip:sk 341102
Dvorská, Ivana dokumentátorka Štúrova ulica 2
907 01 Myjava
Pošli mail
Telefón +421 34 24 51 102
voip:sk 341102
Bajcarová, Dana účtovníčka Štúrova ulica 2
907 01 Myjava
Pošli mail
Telefón +421 34 245 1104
mobil:sk +421 918 905 939
voip:sk 341104
Krištofík, Juraj kurátor Štúrova ulica 2 
907 01 Myjava
Pošli mail
Telefón +421 34 245 1102
mobil:sk +421 918 665 393
Imriška, Marián múzejný pedagóg Štúrova ulica 2 
907 01 Myjava
Pošli mail
Telefón +421 918 665 393
mobil:sk +421 918 905 925
Zajacová, Anna lektorka Štúrova ulica 2
907 01 Myjava 
 
Telefón /