Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum Červený Kameň

Meno Pracovná pozícia Adresa Zoradené podľa: Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Arvayová, Andrea účtovníčka-pokladníčka Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 690 58 01
Bednáriková, Marta lektorka Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 245 51 10
voip:sk 335 110
Branišová, Lýdia knihovníčka-dokumentátorka Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 245 91 31
voip:sk 359 131
Domorák, Daniel lektor Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón 033/690 58 07
Grajciar, Jozef lektor-pokladník Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 690 58 03
voip:sk 335 103
Haršány, Ľuboš kultúrno-propagačný manažér, vedúci oddelenia Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 245 90 07
033/690 58 07
voip:sk 359 007
Haršányová, Sylvia finančná referentka, vedúca oddelenia Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 690 58 14
033/245 51 70 
voip:sk 335 170 
Janáčková, Ivana poverená vedením Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 245 91 28
voip:sk 359 128
Myslíková, Lýdia dokumentátorka Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 245 51 32
voip:sk 335 132 
Podhradská, Nataša účtovníčka zásob a majetku, skladníčka Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 690 58 71
Rybárik, Peter kustód Hrad Červený Kameň 
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 245 91 42
voip:sk 359 142
Šafariková, Adela všeobecná účtovníčka Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón 033/245 51 28
033 690 58 70
mobil:sk +421 917 908 312
voip:sk 335 128
Tihányi, Jozef kurátor-kustód Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 245 51 41
voip:sk 335 141
Tokošová Liptáková, Lenka lektorka-pokladníčka Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón 033/245 51 03
voip:sk 335 103
Tomašková, Monika kultúrno-propagačná manažérka Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 245 91 08
033/690 58 08
voip:sk 359 108
Zacharová, Jana sekretariát, všeobecná a mzdová účtovníčka Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón 033/690 58 11
033/245 51 11
033/690 58 05
033/649 51 32
voip:sk 335 111
Zigo, Jakub archivár Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
mobil:sk + 421 903 750 031