Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Slovenské národné múzeum v Martine

Meno Pracovná pozícia Adresa Zoradené podľa: Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Andrejuv Martin, Ing. šofér Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 233
voip:sk 434 233
Astalošová Lenka finančná referentka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 221
voip:sk 434 221
Berková Mariana personalistka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 222
voip:sk 434 222
Dendisová Janka, Mgr. finančná referentka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 221
voip:sk 434 221
Halmová Mária, PhDr. zástupkyňa riaditeľa Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 227
voip:sk 434 227
Haršányiová Monika, Ing. ekonómka, vedúca Ekonomického oddelenia a Oddelenia prevádzkovo-technického Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 228
voip:sk 434 228
Kiripolská Milena, Mgr. kultúrno-propagačná manažérka, vedúca Oddelenia prezentácie a marketingu Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón + 421 43 413 10 11-12 ; +421 43 2454 223
voip:sk 434 223
Líšková Miroslava účtovníčka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 221
voip:sk 434 221
Nemčeková Jana, Mgr. finančná referentka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 221
voip:sk 434 221
Peťová Anna, PhDr. knihovníčka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 232
voip:sk 434 232
Sedláčková Michala, Mgr kurátorka - archivárka (materská dovolenka) Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 229
voip:sk 434 229
Veselovský Marián konzervátor Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 241
voip:sk 434 241
Sýkora Radovan, Mgr riaditeľ Slovenského národného múzea v Martine Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 413 3096
voip:sk 434 226
Stareková Terézia, Ing. referentka pre prevádzku Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 225
voip:sk 434 225
Škuta Ľubomír údržbár Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
 
Telefón +421 43 24 54 233
voip:sk 434 233
Štillová Katarína sekretárka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 413 3096; +421 43 24 54 220
voip:sk 434 220
Varínska Viera archivárka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 229; +421 43 41 31 011
voip:sk 434 229