Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum slovenskej dediny

Meno Pracovná pozícia Adresa Zoradené podľa: Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Ďurdíková Jaroslava, Ing. kultúrno-propagačná manažérka Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 115
voip:sk 438 115
Kadlecová Tatiana, Mgr. kurátorka – etnografka Areál MSD
036 01 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 112
voip:sk 438 112
Kiripolská Anna, PhDr. kurátorka - etnografka, fond ľudového nábytku Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 112
voip:sk 438 112
Kmeť Branislav vedúci prevádzky MSD Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 111
voip:sk 438 111
Lanková Miroslava dokumentaristka, kustódka Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 111
voip:sk 438 111
Pešťanská Zuzana, Mgr., PhD. kurátorka – etnologička Areál MSD, Jahodnícke háje
03601 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 114
voip:sk 438 114
Cirbus Martin, Ing. kurátor agroexpozície Jahodnícke háje
Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 113
voip:sk 438 113