Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum Ľudovíta Štúra

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Zoradené podľa: E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Dugovičová, Marta upratovačka Štúrova 84
900 01 Modra
   
Bottanová, Katarína upratovačka Štúrova 84
900 01 Modra
   
Chobotová, Naďa, Mgr. lektor Štúrova 84
900 01 Modra
   
Petrakovičová Šikulová, Agáta kurátor Kukučínova 15
900 01 Modra
Pošli mail
Telefón +421 336 472 944
voip:sk +421 332 433 050
Mihalkovičová, Beáta kurátor Štúrova 84
900 01 Modra
Pošli mail
Telefón +421 336 407 630
mobil:sk +421 905 719 273
voip:sk +421 33 24 54 102 
Gažová, Mária ekonómka Štúrova 84
900 01 Modra 
Pošli mail
Telefón +421 336 472 765
mobil:sk +421 905 719 273 
voip:sk +421 33 24 54 101 
Jančovičová, Viera riaditeľka Štúrova 84
900 01 Modra 
Pošli mail
Telefón +421 336 472 765
mobil:sk +421 918 645 827
voip:sk +421 332 454 103
Hýllová, Katarína kultúrno-propagačný manažér Štúrova 84
900 01 Modra
Pošli mail
Telefón +421 336 472 765
mobil:sk +421 905 719 273
voip:sk +421 332 454 107
Hrdlovičová, Sylvia kurátor Štúrova 84
900 01 Modra
Pošli mail
Telefón +421 336 472 765
mobil:sk +421 905 719 273 
voip:sk +421 33 24 54 106 
Tarkayová, Viera kurátor Kukučínova 15
900 01 Modra
Pošli mail
Telefón +421 336 472 944
voip:sk +421 332 433 050