Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum ukrajinskej kultúry

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Zoradené podľa: E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Cuper Stanislav správca budov Centrálna 258
089 01 Svidník 
   
Kosťová Iveta záhradník Centrálna 258
089 01 Svidník
   
Kurilcová Nadežda upratovačka Festivalova ul.
089 01 Svidník 
   
Mitrušková Oľga upratovačka Centrálna 258
089 01 Svidník
   
Tchír Michal údržbár Centrálna 258
089 01 Svidník 
   
Vasilenko Rudolf údržbár Festivalova ul.
089 01 Svidník 
   
Macková Dana lektor Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 007
Pipas Dušan konzervátor Festivalova ul.
089 01 Svidník 
Pošli mail  
Holodňáková Emília, Bc. knihovníčka Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1005
Fričeková Mária účtovník Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 003
Vasilenková Iveta, PhDr. kurátor Festivalova ul.
089 01 Svidník 
Pošli mail  
Džoganík Jaroslav, Doc.PhDr.,CSc. riaditeľ Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 24 51 002
mobil:sk +421 907 584 287
Puškár Ladislav, PaedDr. vedúci oddelenia histórie, zástupca riaditeľa Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
voip:sk +421 907 814 457
Ražina Ľudmila, Ing. vedúca oddelenia dokumentácie, prezentácie a služieb Centrálna 258
089 01 Svidník
Pošli mail
Telefón +421 54 245 004
mobil:sk +421 908 795 086
Kravcová Mária pokladníčka Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 001
Čičvara Michal, Mgr. kurátor Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 006
Jackanin Milan, Ing. vedúci hospodársko-správneho oddelenia Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1003
mobil:sk +421 907 814 458
Božiková Miriam, Mgr. vedúca oddelenia národopisu Centrálna 258
089 01 Svidník
Pošli mail
Telefón +421 907 475 638
Pipasová Monika dokumentátor Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail