Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum Betliar

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Zoradené podľa: E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Árvayová, Mária upratovačka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar 
 
Telefón /
mobil:sk /
Baloghová, Barbora konzervátorka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421907646106
Cirbusová, Ľudmila upratovačka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar 
 
Telefón /
mobil:sk /
Červenák, Stanislav člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 649 092
Červenák, Štefan vodič, strojník Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421918728396
Dovec Jaroslav referent údržby zelene Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar 
 
Telefón /
mobil:sk /
Eliáš, Vladimír grafik, fotograf Kaštieľna č. 6 
049 21 Betliar 
 
mobil:sk +421903638071
Gonos, Marcel člen strážnej služby (VO) hrad Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 905 405 884
Jerga, Jaroslav konzervátor Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421918728397
Kardos, Jaroslav člen strážnej služby (VO) hrad Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 905 405 884
Koch, Štefan člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 649 092
Kovács, Zoltán člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 649 092
Kristofová, Beáta upratovačka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar 
 
Telefón /
mobil:sk /
Lőrincz, Róbert člen strážnej služby (VO) hrad Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 905 405 884
Lükőová, Terézia lektorka a záhradníčka mauzólea v Krh. Podhradí Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
Telefón /
mobil:sk /
Máťuš, Milan člen strážnej služby (VO) hrad Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 905 405 884
Molčanová, Eva sprievodkyňa v expozícii kaštieľa Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar 
 
Telefón /
mobil:sk /
Nagyová, Brigita špecialistka pre ochranu parku Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421918728389
Nemes, Árpád údržbár Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421918728398
Polák, Miroslav člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 649 092
Rusnáková, Zuzana sprievodkyňa a pokladníčka v mauzóleu Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar 
 
Telefón /
mobil:sk /
Zagibová, Eva sprievodkyňa v mauzóleu Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar 
 
Telefón /
mobil:sk /
Pokladňa Kaštieľ Betliar Kaštieľna 6
049 21 Betliar 
 
Telefón +421918728400
Pokladňa Mauzóleum grófa Dionýza a Františky Andrássyovcov Krásnohorské Podhradie  
Telefón +421918728401
SBS Kaštieľ Betliar Kaštieľna 6
049 21 Betliar 
 
Telefón +421918649092
SBS Hrad Krásna Hôrka Krásnohorské Podhradie   
Telefón +421905405884
Jakub Sýkora sprievodca expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar 
 
Telefón /
mobil:sk +421 918 725 400
Kissová, Adriána dokumentarista Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar 
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk +421 915 876 669
Lachová, Anna reštaurátorka, kurátorka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421915716634
Šmelková, Erika projektová manažérka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421918728399
Toplanský, Ivan správca budov Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421918853714
Lázárová, Jana vedúca Oddelenia ekonomiky a referát personalistiky Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421905512266
Smolková, Jana personálna a mzdová referentka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421905202574
Krajčiová, Judita vedúca Oddelenia marketingu, PR, múzejnej pedagogiky Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 686 634
Molnár, Matúš kurátor Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar 
Pošli mail
mobil:sk +421907646579
Roxer, Radovan vedúci Oddelenia prevádzky a technickej činnosti Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421918728392
Baffyová, Zuzana sprievodkyňa expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 400
Szárazová, Zuzana pokladníčka, sprievodkyňa expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 400 
Mátéová, Tímea riaditeľka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 915 716 633
Vavreková, Viera asistentka riaditeľky, knihovníčka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
Telefón +421 58 79 83 118
mobil:sk +421918728391