Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum Slovenských národných rád

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Zoradené podľa: E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Horváth, Adam lektor Štúrova ulica 2
907 01 Myjava 
   
Zajacová, Anna lektorka Štúrova ulica 2
907 01 Myjava 
   
Srogončíková, Zuzana lektorka Štúrova ulica 2
907 01 Myjava 
   
Petráková, Alena, Mgr. riaditeľka Štúrova ulica 2
907 01 Myjava
Pošli mail
Telefón +421 34 24 51 101
mobil:sk +421 907 722 550
voip:sk 341101
Bajcarová, Dana, Bc. účtovník Štúrova ulica 2
907 01 Myjava
Pošli mail
Telefón +421 34 245 1104
mobil:sk +421 918 905 939
voip:sk 341104
Dvorská, Ivana dokumentátor Štúrova ulica 2
907 01 Myjava
Pošli mail
Telefón +421 34 24 51 102
voip:sk 341102
Krištofík, Juraj, Mgr. PhD. kurátor Štúrova ulica 2 
907 01 Myjava
Pošli mail  
Mlčúchová, Lenka, Mgr. - rodičovská dovolenka zástupkyňa riaditeľky, kurátor Štúrova ulica 2
907 01 Myjava
Pošli mail
Telefón +421 34 24 51 102
mobil:sk +421 918 665 393
voip:sk 341102
Imriška, Marián, Mgr. kustód Štúrova ulica 2 
907 01 Myjava
Pošli mail
Telefón +421 34 24 51 102
voip:sk 341102