Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum Červený Kameň

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Zoradené podľa: E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Šafariková, Adela všeobecný účtovník Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
mobil:sk +421 917 908 312
Arvayová, Andrea účtovník-pokladník Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 690 58 01
Porkertová, Beáta finančný referent, vedúca oddelenia Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 690 58 14
voip:sk 335 114
Domorák, Daniel kultúrno-propagačný manažér Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail  
Janáčková, Ivana kurátorka, vedúca oddelenia Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 245 91 28
voip:sk 359 128
Zacharová, Jana všeobecný a mzdový účtovník Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 690 58 11
voip:sk 335 111
Tihányi, Jozef kurátor-kustód Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 245 51 41
voip:sk 335 141
Haršány, Ľuboš kultúrno-propagačný manažér, vedúci oddelenia Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 245 90 07
voip:sk 359 007
Branišová, Lýdia knihovník - dokumentátor Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 245 91 31
voip:sk 359 131
Myslíková, Lýdia dokumentátor Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 245 51 32
voip:sk 335 132
Porkert, Marián energetik, referent OBP a PO, referent OBO a utajovaných skutočností Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 690 58 12
mobil:sk 0917 670 637
Bednáriková, Marta lektor Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 245 51 10
voip:sk 335 110
Kovačik, Michal kurátor Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 690 58 08
voip:sk 359 108
Tomašková, Monika kultúrno-propagačný manažér Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 245 91 08
voip:sk 359 108
Podhradská, Nataša účtovník zásob a majetku, skladník Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 690 58 71
Grajciar, Jozef lektor-pokladník Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 690 58 03
voip:sk 335 103
Tokošová Liptáková, Lenka lektor-pokladník Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 690 58 03
voip:sk 335 103
Zorkovská, Anna lektor Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 690 58 03 
mobil:sk 033/ 245 51 03
Hájiček, Jaroslav riaditeľ Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 690 58 06
mobil:sk 0905 451 759
Haršányová, Sylvia účtovník-kontrolór Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
Telefón +421 33 690 58 70
voip:sk 335 170
Zigo, Jakub archivár Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Pošli mail
mobil:sk 0903 750 031