Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum Bojnice

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Zoradené podľa: E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Havran, Vladímír energetik Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón 00421 46 5430 624
Jeleneková, Adriana informátorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 117
Lukáč, Branislav správca Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
 
Telefón 00421 46 5430 624
Meliško, Daniel vrátnik Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 117
Mokrá, Monika upratovačka Zámok a okolie 1 
972 01 Bojnice 
 
Telefón 00421 46 5430 624
Šormanová, Gabriela informátorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 117
Ťapuška, Ladislav vrátnik Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
 
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 117
Tóthová, Jana upratovačka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón 00421 46 5430 624
Urbanová, Dáša upratovačka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón 00421 46 5430 624
Vavrík, Ján stolár Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón 00421 46 5430 624
Zaťková, Andrea upratovačka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
 
Telefón 00421 46 5430 624
Smitková, Andrea vedúca Oddelenia správy a muzealizácie zbierok Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 121
Kmeťová Miškovičová, Diana dokumentátorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 114
Kližan, Erik knihovník Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 109
Farkašová, Eva vedúca Ekonomického oddelenia Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 106
Socha, Igor technik informačných systémov Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 103
Zubajová, Jana kultúrno-propagačná referentka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 104
Papco, Ján riaditeľ Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 535
voip:sk 462 102
Doničová, Júlia mzdová účtovníčka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 105
Bieliková, Katarína vedúca Oddelenia múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
mobil:sk 00421 905 511 860
voip:sk 462 118
Malečková, Katarína kurátorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 111
Buttková, Lucia asistentka riaditeľa Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 535
voip:sk 462 102
Polková, Lucia účtovníčka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 046/2452 101
Letavay, Mikuláš vedúci Oddelenia údržby a investícií Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 110
Cvešper, Pavel kustód Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 120
Gordíková, Petra kultúrno-propagačná manažérka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
mobil:sk 00421 907 274 618
voip:sk 462 119
Važanová, Renata kultúrno-propagačná manažérka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 107
Oboňa, Radovan umelecký stolár Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
Pösová, Gabriela reštaurátorka Zámok a okolie 1 
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 116
Solárik Jaroslav reštaurátor Zámok a okolie 
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
Adamcová, Lenka lektorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
Balážová Mankovecká, Mária lektorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
Ondrušková, Zuzana učtovníčka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 100