Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Zoradené podľa: E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Cerchlan, František údržbár Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
 
Telefón /
mobil:sk /
Galbáčová, Elena upratovačka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
 
Telefón /
mobil:sk /
Rievaj, Dušan strážnik Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
 
Telefón +421 47 24 54 105 
mobil:sk +918 999 611
voip:sk 474 105
Salva, Juraj strážnik Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
 
Telefón +421 047 24 54 105
mobil:sk +0918 999 611 
voip:sk 474 105
Stenová, Mária predajkyňa Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
 
Telefón +421 47 24 54 103
voip:sk 474 103
Tóth, Jozef strážnik Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
 
Telefón +421 47 24 54 105
mobil:sk /
voip:sk 474 105
Ďuríková, Dáša kultúrno-propagačná manažérka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 100
voip:sk 474 100
Antolová, Erika zástupkyňa riaditeľky, vedúca oddelenia, kurátorka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 24 54 104
mobil:sk 0918 665 391
voip:sk  474 104
Ferencová, Helena riaditeľka, kurátorka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 24 54 101
mobil:sk 0918 665 392
voip:sk 474 101
Hodási, Marek konzervátor, výtvarník Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 106
voip:sk 474 106
Hanko, Jaroslav múzejný pedagóg Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 24 54 100
mobil:sk +421 918 999 609
voip:sk 474 100
Hruško, Jozef správca budov Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 24 54 106
mobil:sk 0918 999 612
voip:sk 474 106
Kaličiaková, Zuzana kurátorka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 24 54 106
voip:sk 474 106
Hanková Jančeková, Katarína kultúrno-propagačná manažérka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 24 54 100
mobil:sk +421 918 999 609
voip:sk 474 100
Zemenčíková, Kristína reštaurátorka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 24 54 100
voip:sk 474 100
Gúgľavová, Mária finančná referentka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 102
voip:sk 474 102
Sedlačeková, Zuzana účtovníčka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 102
voip:sk 474 102
Fulajtárová, Zlatica dokumentátorka, vedúca oddelenia Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 24 54 104
mobil:sk 0918 999 610
voip:sk 474 104
Demušová, Zuzana kustódka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 24 54 104
voip:sk 474 104