Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Etnografické múzeum

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Zoradené podľa: E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Brožová Alena dokumentátorka, vedúca Oddelenia dokumentácie a ochrany zbierok Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 238
voip:sk 434 238
Sumková Barbora (Timková), Mgr. kurátorka – etnologička Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 237
voip:sk 434 237
Wágnerová Barbora (Pekaríková), Mgr. kurátorka – kunsthistorička Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 236
voip:sk 434 236
Murček Branislav, Mgr. kurátor – etnograf Malá hora 2, P.O.BOX 155, 036 01 Martin Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 235
voip:sk 434 235
Ferklová Daša, PhDr. kurátorka – etnologička; vedúca Oddelenia historických a etnografických zbierok Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 236
voip:sk 434 236
Blahová Eva, Mgr. dokumentátorka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 239
voip:sk 434 239
Dudková Eva, Mgr. kurátorka – etnologička Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 237
voip:sk 434 237
Bílková Lýdia, Ing. dokumentátorka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 238
voip:sk 434 238
Both Marek, Mgr. kurátor – archeológ Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 000
voip:sk 434 000
Jaššová Simona, Mgr. (materská dovolenka) kurátorka – etnologička Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail  
Nováková Nadja, Mgr. (materská dovolenka) kurátorka, fond ľudového umenia Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail  
Balážová Michaela, Mgr. (materská dovolenka) kurátorka – etnologička Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 413 3096
Kozáková Vlasta referentka komisionálneho predaja, lektorka, múzejná pedagogička Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011