Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum slovenskej dediny

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Zoradené podľa: E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Kiripolská Anna, PhDr. kurátorka - etnografka, fond ľudového nábytku Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 112
voip:sk 438 112
Kmeť Branislav vedúci prevádzky MSD Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 111
voip:sk 438 111
Ďurdíková Jaroslava, Ing. kultúrno-propagačná manažérka Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 115
voip:sk 438 115
Očková Katarína, Mgr. kurátorka – vedúca Múzea slovenskej dediny Areál MSD
Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 114
voip:sk 438 114
Cirbus Martin, Ing. kurátor agroexpozície Jahodnícke háje
Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 113
voip:sk 438 113
Lanková Miroslava dokumentaristka, kustódka Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 111
voip:sk 438 111
Kadlecová Tatiana, Mgr. kurátorka – etnografka Areál MSD
036 01 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 112
mobil:sk +421 917 371 277
voip:sk 438 112
Pešťanská Zuzana, Mgr., PhD. kurátorka – etnologička Areál MSD, Jahodnícke háje
03601 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 114
voip:sk 438 114