Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Historické múzeum

Meno Zoradené podľa: Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Abrahámová, Ľubomíra - rodičovská dovolenka reštaurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail  
Agner, Milan strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Agnerová, Jana kustód Pezinok  Pošli mail
Telefón +421 33 245 1301
Angyal, Ladislav strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Barbasová, Hedviga dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Barta, Peter riaditeľ Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 101
voip:sk 283101
Bašteková, Hana účtovník Vajanského náb. 2, P. O. B.ox 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 163
voip:sk 269 163
Belušák, Eduard kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 114
Benkovits, Bernhauserová, Lýdia, Mgr. kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Benkovský, Ján skladník Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 597 24 203
Besedič, Martin kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 105
Bielesz, Adam, Bc. lektor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Biksadská, Anna dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Bomba, Tibor dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Borkovičová, Jiřina upratovačka Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Bota, Štefan strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Budaj, Marek kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 107
voip:sk 283107
Bunčák, Ladislav strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Csiba, Róbert strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Csicselová, Vlasta Ana strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Darnády, Peter kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 201
Domaracká, Júlia kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 116
Drahošová, Oľga vedúci oddelenia Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 102
Dufek, František strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Esterházy, Nikolaus Paul dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Fandl Drangová Ľubica, Mgr. art. kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 110
mobil:sk 0902 715 632
Forgáčová, Elena dozor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Gábriková, Dominika, Mgr. kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón + 421 2 204 83 118
Gabrižová, Janka, JUDr. dozor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Gaburová, Jasna kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón + 421 2 204 83 116
Gerbocová, Jarmila kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 107
Graef, Milada výstavný technik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Grančayová, Helena upratovačka Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Gregorová, Katarína, Ing. dozor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
   
Gronský, Boris, Mgr. kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail  
Halmo, Martin predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Hami, Vojtech, Mgr. predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Hasalová, Eva kurátor Bratislavský hrad
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón 02 204 83 109
Hasprová, Natália, Mgr. predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
   
Herman, Juraj kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 105
Holienčin, Miroslav dokumentátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 102
Horvát, Martin správca majetku Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail  
Hrica, Juraj, Mgr. kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail  
Hroncová, Marta dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Hutťanová, Jana kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 110
mobil:sk 0915 993 301
Hýbelová, Zuzana finančný referent Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón + 421 2 204 83 121
Ižold, Izabel predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Kašák, Martin predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Katriňák, Peter strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Kele, Edmund reštaurátor Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 92 401
Kerliková Iva, Mgr. predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Keszoczová, Mária predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
Bratislava 
   
Kirilov, Julian, Ing. informátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Klein, Marian finančný referent Bratislavský hrad, P.O.Box 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 483
voip:sk 283 
Kližanová, Hana kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 109
Klocklerová, Patrícia kustód Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 92 401
Komora, Pavel kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 114
Kucharík, Juraj lektor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 104
Lalíková, Nina reštaurátor Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 92 401
Lányi, Matúš kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón /
Lešková, Lýdia, RNDr. dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Liška, Ivan, Bc. predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Litváková, Andrea kultúrno-propagačný manažér Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 104
Lubušká, Lenka Vedúca oddelenia novších dejín, kurátorka, redaktorka zborníka História Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 907 945 739
voip:sk 331302
Luprichová, Zuzana kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 02 2048 3114
Malečka, Tomáš kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 114
Marko, Zdenek, Mgr. art. dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Milanová, Andrea kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón + 421 2 204 83 109 
Mrázová, Magdaléna kurátor-kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 108
Muráňová, Martina - rodičovská dovolenka lektor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 110
Nemčeková Borkovičová, Miroslava upratovačka Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Nemečková, Nikola, Mgr. kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón + 421 2 204 83 118
Ochodnícka, Zuzana upratovačka Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
   
Okkel, Samuel predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Oravcová, Mária dozor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Pätoprstá, Danka dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Peyk, Larysa čašník Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Piatrová, Alena kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 109
Pírek, Michal kurátor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 105
Pjatek, Slavomír vedúci oddelenia Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 121
Popperová, Ingeborg dozor Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Regaya, Danica predajca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Reháneková, Anna dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Šarköziová, Eva dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Škrhová, Rozália upratovačka Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Škuciová, Ružena reštaurátor Podunajské Biskupice, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 92 401
Sojka, Štefan strážnik Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Speváková, Katarína predajkyňa suvenírov Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Spišiaková, Jana finančný referent Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón + +421 2 204 83 103
Stoklas, Boris, Mgr. kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 107
voip:sk 283107
Šustová, Mariana dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Uhrová, Lea finančný referent Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón + 421 2 204 83 111
Vyskupová, Martina kurátor, kustód Bratislavský hrad, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 83 114
Willert Klementová, Agnesa dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Zapletalová, Libuša dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Želonka, Vladimír vodič Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Zúbeková, Oľga dozorca Bratislavský hrad, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava