Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Archeologické múzeum

Meno Zoradené podľa: Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Adámek, Samuel kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Bajanová, Anna kultúrno-propagačná manažérka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 274
Bartík, Juraj riaditeľ Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 904 537 506
Bazovský, Igor vedúci odborného oddelenia, kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón + 421 908 109 671
+421 2 20 491 274
Čambal, Radoslav zástupca riaditeľa, vedúci reštaurátorského oddelenia, kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk +421 903 361 811
Choma, Igor kurátor, zástupca vedúcej dokumentačného oddelenia Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Csabiová, Sandra dokumentátorka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Farkaš, Zdeněk kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
mobil:sk +421 903 384 289
Gábriková, Barbara konzervátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail  
Gašparková, Hana účtovníčka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 273
Hanuš, Martin kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Holčík Pavol referent evidencie Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail  
Jelínek, Pavol kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Klegová, Petra finančná referentka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 273
Lacová, Daniela referentka evidencie Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
 
Telefón /
mobil:sk /
Nagy, Peter kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk +421 903 361 810
Pilková, Lucia - rodičovská dovolenka vedúca dokumentačného oddelenia, kurátorka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Poznan, Ľudovít konzervátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
 
Telefón /
Slovák, Juraj konzervátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
 
Telefón /
Spoločná linka pre zamestnancov múzea Kolektív SNM - AM Žižkova 12, P.O.BOX 13
81106 Bratislava 
 
Telefón +421 2 20 491 277
Turčan, Vladimír vedúci prezentačného oddelenia Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk +421 903 394 260