Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Archeologické múzeum

Meno Zoradené podľa: Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Bajanová, Anna kultúrno-propagačný manažér Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail  
Bartík, Juraj riaditeľ Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 277
mobil:sk 0904 537506
voip:sk 291277
Bazovský, Igor vedúci odborného oddelenia Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 215
mobil:sk 0907 175209
voip:sk 291215
Čambal, Radoslav zástupca riaditeľa Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20491216
voip:sk 291216
Choma, Igor kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 20 491 217
voip:sk 291217
Csabiová, Sandra dokumentátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 276
voip:sk 291276
Farkaš, Zdeněk kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 912 71
mobil:sk +421 903 384 289
voip:sk 291271
Fűryová, Klára vedúca dokumentačného oddelenia Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 274
mobil:sk +421 2 59 207 276 
voip:sk 291274
Gašparková, Hana účtovníčka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 273
voip:sk 291273
Jelínek, Pavol kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 275
voip:sk 291275
Klegová, Petra finančný referent Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 273
voip:sk 291273
Lacová, Daniela referent evidencie Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 20 491 219
voip:sk 291219
Molinová, Eva referent evidencie Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 20 491 212
voip:sk 291212
Nagy, Peter kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 277
voip:sk 291277
Pilková, Lucia kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 275
voip:sk 291275
Poznan, Ľudovít konzervátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
   
Slovák, Juraj konzervátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
   
Turčan, Vladimír vedúci prezentačného oddelenia Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 271
mobil:sk 0903 394260
voip:sk 291271