Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum Betliar

Meno Zoradené podľa: Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Árvayová, Mária upratovačka      
Baffyová, Zuzana sprievodkyňa expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 400
Baloghová, Barbora konzervátor Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 800 890
Bányászová, Katarína dokumentátor, archivár Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 390
Červenák, Stanislav člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 649 092
Červenák, Štefan vodič, strojník Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 728 396
Cirbusová, Ľudmila upratovačka      
Gonos, Marcel člen strážnej služby (VO) hrad Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 905 405 884
Hacsková, Katarína sprievodkyňa expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 400
Jerga, Jaroslav konzervátor Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 728 397
Kardos, Jaroslav člen strážnej služby (VO) hrad Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 905 405 884
Koch, Štefan člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 649 092
Kovács, Zoltán člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 649 092
Krajčiová, Judita vedúca Oddelenia marketingu, PR, múzejnej pedagogiky Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 686 634
Kristofová, Beáta upratovačka      
Lachová, Anna reštaurátor, kurátor Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 915 716 634
Lázárová, Jana vedúca Oddelenia ekonomiky a referát personalistiky Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 905 512 266
Lörinčíková, Silvia vedúca Oddelenia výskumu a starostlivosti o zbierkový fond Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 395
Lőrincz, Róbert člen strážnej služby (VO) hrad Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 905 405 884
Mátéová, Tímea riaditeľka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
Telefón +421 915 716 633
Máťuš, Milan člen strážnej služby (VO) hrad Krásna Hôrka Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 905 405 884
Nagyová, Brigita špecialista pre ochranu parku Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 389 
Nemes, Árpád údržbár Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 728 398
Polák, Miroslav člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 649 092
Pristašová, Eva sprievodkyňa v mauzóleu v Krásnohorskom Podhradí Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 728 401
Roxer, Radovan vedúci Oddelenia prevádzky a technickej činnosti Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 392
Šmelková, Erika projektový manažér Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 399
Smolková, Jana personálny a mzdový referent Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 905 202 574
Stanková, Erika skladník Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 728 394
Straková, Veronika referent pre múzejnú pedagogiku Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
Telefón +421 58 798 3118
mobil:sk +421 918 723 500
Szárazová, Zuzana pokladníčka, sprievodkyňa expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 400 
Szarková, Karin dokumentátor Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 393
Toplanský, Ivan správca budov Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
 
mobil:sk +421 918 853 714
Vavreková, Viera asistent riaditeľa, knihovník Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
Telefón +421 58 79 83 118
mobil:sk +421 918 728 391
Zsoldosová, Katarína sprievodkyňa expozície kaštieľa Betliar Kaštieľna č. 6
049 21 Betliar
Pošli mail
mobil:sk +421 918 728 400