Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Meno Zoradené podľa: Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Bőhm, Ondrej lektor Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
Pošli mail
Telefón +421 47 48 86 113
mobil:sk 0918 999 608
Bullová, Dominika Bc. lektor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
   
Feke, Arnold kurátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 256
voip:sk 291256
Hushegyi, János kurátor, kultúrno-propagačný manažér, múzejný pedagóg Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 59 291 257
voip:sk 291257
Jarábik, Gabriella riaditeľka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 255
mobil:sk 0908 737 814
voip:sk 291255
Juhaszová, Andrea, Mgr. - rodičovská dovolenka dokumentátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail  
Juhaszová, Barbora, Mgr. kultúrno-propagačný manažér Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail  
Kancková, Agnesa lektor Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
Kollárová, Denisa dokumentátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 59 291 251
voip:sk 291251
Kotiers, Andrej lektor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
 
Telefón +421 2 59 207 258
voip:sk 291258
Némethová, Zita lektor Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
Pošli mail
Telefón +421 47 48 86 113
mobil:sk 0908 385 821
Ötvös, Anna, Mgr. kurátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail  
Siposová, Sylvia kurátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 258
voip:sk 291258
Tóbiová, Monika finančný referent Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 252
voip:sk 291252
Veselovská, Dana lektor Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
mobil:sk 0918 999 607
Žigo, Martin robotník v parku Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
   
Zsemlyeová, Mária dokumentátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 259
voip:sk 291259