Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum rusínskej kultúry

Meno Zoradené podľa: Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Glosíková, Helena dokumentátorka Masarykova č.20
080 01 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 51 2453 317
voip:sk 513 317
Kapraľová, Daniela kurátorka, zástupkyňa riaditeľky Masarykova 20
08001 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 51 2453 322
voip:sk 513 322
Konečný, Jozef technicko-prevádzkový zamestnanec Masarykova č.20
080 01 Prešov 
Pošli mail
Telefón +421 51 2453316
mobil:sk 0907 814 739
voip:sk 513 316
Kráľová, Ľuba riaditeľka Masarykova 20
08001 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 512453 321
mobil:sk 0918 896 043
voip:sk 513 321
Onderková, Radka kustód Masarykova 20
08001 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 51 2 453 320
voip:sk 513 320
Partilová - Tokárová, Martina finančná referentka Masarykova č.20
080 01 Prešov 
Pošli mail
Telefón +421 51 2 453 318
voip:sk 513 318
Truščinská, Jana kultúrno-propagačný manažér Masarykova 20
08001 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 512 453 319
voip:sk 513 319