Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum rusínskej kultúry

Meno Zoradené podľa: Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Glosíková, Helena Dokumentátor Masarykova č.20
080 01 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 51 2453317
voip:sk 253 317
Glosíková, Oľga   Masarykova č.20
080 01 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 517495403
mobil:sk 0905926291
voip:sk +421 512453 315
Kimák - Fejko, Peter Riaditeľ Masarykova 20
080 01 Prešov
Pošli mail
Telefón +412 51 2453319
voip:sk 253 319
Koľová, Natália Kustód Masarykova 20
08001 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 51 2453320
voip:sk 253 320
Konečný, Jozef Technicko-prevádzkový zamestnanec Masarykova č.20
080 01 Prešov 
Pošli mail
Telefón +421 51 2453316
mobil:sk 0907 814 739
voip:sk 253 316
Vasiliaková, Viera Finančný referent Masarykova č.20
080 01 Prešov 
Pošli mail
Telefón +421 51 2453318
voip:sk 253 318