Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Meno Zoradené podľa: Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Bőhm, Ondrej lektor Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
Pošli mail
Telefón +421 47 48 86 113
mobil:sk 0918 999 608
Feke, Arnold kurátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 256
voip:sk 291256
Jarábik, Gabriella riaditeľka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 255
mobil:sk 0908 737 814
voip:sk 291255
Juhaszová, Andrea - rodičovská dovolenka dokumentátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail  
Juhaszová, Barbora kultúrno-propagačná manažérka Mäsiarska 35
04001 Košice
Pošli mail  
Kancková, Agnesa lektorka Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
Kollárová, Denisa dokumentátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 59 291 251
voip:sk 291251
Kotiers, Andrej lektor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
 
Telefón +421 2 59 207 258
voip:sk 291258
Lévai, Anita kustód Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
voip:sk klapka: 257
Némethová, Zita lektorka Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
Pošli mail
Telefón +421 47 48 86 113
mobil:sk 0908 385 821
Ötvös, Anna kurátorka Mäsiarska 35
04001 Košice
Pošli mail  
Rohályová, Mária upratovačka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
   
Šinková Eva lektorka, metodička Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
Siposová, Sylvia kurátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 258
voip:sk 291258
Tóbiová, Monika finančná referentka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 252
voip:sk 291252
Veselovská, Dana lektorka Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
mobil:sk 0918 999 607
Žigo, Martin robotník v parku Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
   
Zsemlyeová, Mária dokumentátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 259
voip:sk 291259