Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum rusínskej kultúry

Meno Zoradené podľa: Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Demjanová, Radka kustód Masarykova 20
08001 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 51 2453320
voip:sk 253 320
Glosíková, Helena dokumentátorka Masarykova č.20
080 01 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 51 2453317
voip:sk 253 317
Glosíková, Oľga kurátorka Masarykova č.20
080 01 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 512453 315
voip:sk 253 315
Konečný, Jozef technicko-prevádzkový zamestnanec Masarykova č.20
080 01 Prešov 
Pošli mail
Telefón +421 51 2453316
mobil:sk 0907 814 739
voip:sk 253 316
Kráľová, Ľuba riaditeľka Masarykova 20
08001 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 512453 321
mobil:sk 0918896043
voip:sk 253 321
Truščinská, Jana kultúrno-propagačný manažér Masarykova 20
08001 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 512453 319
voip:sk 253 319
Vasiliaková, Viera finančná referentka Masarykova č.20
080 01 Prešov 
Pošli mail
Telefón +421 51 2453318
voip:sk 253 318