Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum Ľudovíta Štúra

Meno Pracovná pozícia Zoradené podľa: Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Gažová, Mária ekonómka Štúrova 84
900 01 Modra 
Pošli mail
Telefón +421 336 472 765
mobil:sk +421 905 719 273 
voip:sk +421 33 24 54 101 
Hýllová, Katarína kultúrno-propagačný manažér Štúrova 84
900 01 Modra
Pošli mail
Telefón +421 336 472 765
mobil:sk +421 905 719 273
voip:sk +421 332 454 107
Hrdlovičová, Sylvia kurátor Štúrova 84
900 01 Modra
Pošli mail
Telefón +421 336 472 765
mobil:sk +421 905 719 273 
voip:sk +421 33 24 54 106 
Mihalkovičová, Beáta kurátor Štúrova 84
900 01 Modra
Pošli mail
Telefón +421 336 407 630
mobil:sk +421 905 719 273
voip:sk +421 33 24 54 102 
Petrakovičová Šikulová, Agáta kurátor Kukučínova 15
900 01 Modra
Pošli mail
Telefón +421 336 472 944
voip:sk +421 332 433 050
Tarkayová, Viera kurátor Kukučínova 15
900 01 Modra
Pošli mail
Telefón +421 336 472 944
voip:sk +421 332 433 050
Chobotová, Naďa, Mgr. lektor Štúrova 84
900 01 Modra
   
Jančovičová, Viera riaditeľka Štúrova 84
900 01 Modra 
Pošli mail
Telefón +421 336 472 765
mobil:sk +421 918 645 827
voip:sk +421 332 454 103
Dugovičová, Marta upratovačka Štúrova 84
900 01 Modra
   
Bottanová, Katarína upratovačka Štúrova 84
900 01 Modra