Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Archeologické múzeum

Meno Pracovná pozícia Zoradené podľa: Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Csabiová, Sandra dokumentátorka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 276
voip:sk 291276
Klegová, Petra finančná referentka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 273
voip:sk 291273
Poznan, Ľudovít konzervátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
Slovák, Juraj konzervátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
Bajanová, Anna kultúrno-propagačná manažérka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
Choma, Igor kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 20 491 217
voip:sk 291217
Farkaš, Zdeněk kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 912 71
mobil:sk +421 903 384 289
voip:sk 291271
Nagy, Peter kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 277
voip:sk 291277
Jelínek, Pavol kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 275
voip:sk 291275
Hanuš, Martin kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 91 273
Adámek, Samuel kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava
Pošli mail  
Pilková, Lucia - rodičovská dovolenka kurátorka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 275
voip:sk 291275
Markusková, Helena projektová manažérka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail  
Lacová, Daniela referentka evidencie Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 20 491 219
voip:sk 291219
Molinová, Eva referentka evidencie Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 20 491 212
voip:sk 291212
Bartík, Juraj riaditeľ Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 277
mobil:sk 0904 537506
voip:sk 291277
Gašparková, Hana účtovníčka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 273
voip:sk 291273
Fűryová, Klára vedúca dokumentačného oddelenia Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 274
mobil:sk +421 2 59 207 276 
voip:sk 291274
Bazovský, Igor vedúci odborného oddelenia Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 215
mobil:sk 0907 175209
voip:sk 291215
Turčan, Vladimír vedúci prezentačného oddelenia Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 271
mobil:sk 0903 394260
voip:sk 291271
Čambal, Radoslav zástupca riaditeľa Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20491216
voip:sk 291216