Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum ukrajinskej kultúry

Meno Pracovná pozícia Zoradené podľa: Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Pipasová Monika dokumentátorka Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1003
Holodňáková Emília knihovníčka Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1005
Pipas Dušan konzervátor Festivalova ul.
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1001
Čičvara Michal kurátor Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
mobil:sk 0902 753 730 
Vasilenková, Iveta kurátorka Festivalova ul.
089 01 Svidník 
Pošli mail
mobil:sk 0905 386 627
Macková Dana lektorka Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1007
Kravcová Mária pokladníčka Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1001
Džoganík Jaroslav riaditeľ Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 24 51 002
mobil:sk +421 907 584 287
Cuper Stanislav správca budov Centrálna 258
089 01 Svidník 
 
Telefón /
Maťašová Beáta účtovníčka Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1003
Tchír Michal údržbár Centrálna 258
089 01 Svidník 
   
Vasilenko Rudolf údržbár Festivalova ul.
089 01 Svidník 
   
Kurilcová Nadežda upratovačka Festivalova ul.
089 01 Svidník 
   
Mitrušková Oľga upratovačka Centrálna 258
089 01 Svidník
   
Ražina Ľudmila vedúca oddelenia dokumentácie, prezentácie a služieb Centrálna 258
089 01 Svidník
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1004
mobil:sk +421 908 795 086
Božiková Miriam vedúca oddelenia národopisu Centrálna 258
089 01 Svidník
Pošli mail
Telefón +421 907 475 638
Jackanin Milan vedúci hospodársko-správneho oddelenia Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1003
mobil:sk +421 907 814 458
Puškár Ladislav vedúci oddelenia histórie, zástupca riaditeľa Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
voip:sk +421 907 814 457
Kosťová Iveta záhradníčka Centrálna 258
089 01 Svidník
 
Telefón /