Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Meno Pracovná pozícia Zoradené podľa: Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Zsemlyeová, Mária dokumentátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 259
voip:sk 291259
Kollárová, Denisa dokumentátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 59 291 251
voip:sk 291251
Juhaszová, Andrea - rodičovská dovolenka dokumentátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail  
Tóbiová, Monika finančná referentka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 252
voip:sk 291252
Juhaszová, Barbora kultúrno-propagačná manažérka Mäsiarska 35
04001 Košice
Pošli mail
Telefón +421557287303
Feke, Arnold kurátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 256
voip:sk 291256
Siposová, Sylvia kurátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 258
voip:sk 291258
Ötvös, Anna kurátorka Mäsiarska 35
04001 Košice
Pošli mail
Telefón +421557287303
Lévai, Anita kustódka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 91 257
voip:sk klapka: 257
Bőhm, Ondrej lektor Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
Pošli mail
Telefón +421 47 48 86 113
mobil:sk 0918 999 608
Kotiers, Andrej lektor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
 
Telefón +421 2 59 207 258
voip:sk 291258
Veselovská, Dana lektorka Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
mobil:sk 0918 999 607
Kancková, Agnesa lektorka Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
Némethová, Zita lektorka Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
Pošli mail
Telefón +421 47 48 86 113
mobil:sk 0908 385 821
Šinková Eva lektorka, metodička Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
Jarábik, Gabriella riaditeľka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 255
mobil:sk 0908 737 814
voip:sk 291255
Žigo, Martin robotník v parku Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
   
Rohályová, Mária upratovačka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
   
Lemešani Dávid upratovačka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava