Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum Bojnice

Meno Pracovná pozícia Zoradené podľa: Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Píšová, Kamila asistentka riaditeľa / Sekretariát riaditeľa Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón + 421 46 5430 535
mobil:sk +421 918 905 934
Kmeťová Miškovičová, Diana dokumentátorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 114
Jeleneková, Adriana informátorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 117
Šormanová, Gabriela informátorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 117
Kližan, Erik knihovník Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 109
Gordíková, Petra kultúrno-propagačná manažérka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
mobil:sk 00421 907 274 618
voip:sk 462 119
Važanová, Renata kultúrno-propagačná manažérka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 107
Zubajová, Jana kultúrno-propagačná referentka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 104
Malečková, Katarína kurátorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 111
Cvešper, Pavel kustód Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 120
Adamcová, Lenka lektorka, Oddelenie múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
mobil:sk 00421 46 5430 633
Balážová Mankovecká, Mária lektorka, Oddelenie múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
mobil:sk 00421 46 5430 633
Doničová, Júlia mzdová účtovníčka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 105
Solárik Jaroslav reštaurátor Zámok a okolie 
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
Pösová, Gabriela reštaurátorka Zámok a okolie 1 
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 116
Socha, Igor riaditeľ Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 103
Huk, Martin správca zelene Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633; +421 46 5430 535
Vavrík, Ján stolár Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón 00421 46 5430 624
Ondrušková, Zuzana učtovníčka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 100
Polková, Lucia účtovníčka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 046/2452 101
Oboňa, Radovan umelecký stolár Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
Mokrá, Monika upratovačka Zámok a okolie 1 
972 01 Bojnice 
 
Telefón 00421 46 5430 624
Tóthová, Jana upratovačka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón 00421 46 5430 624
Urbanová, Dáša upratovačka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón 00421 46 5430 624
Zaťková, Andrea upratovačka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
 
Telefón 00421 46 5430 624
Farkašová, Eva vedúca Ekonomického oddelenia Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 106
Buttková, Lucia vedúca oddelenia múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 5430 624
633; +421 46 5430 535
mobil:sk +421 905 511 860
voip:sk 462 118
Smitková, Andrea vedúca Oddelenia správy a muzealizácie zbierok Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 121
Letavay, Mikuláš vedúci oddelenia Oddelenia údržby a investícií Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 110
Lukáč, Branislav vrátnik Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
 
Telefón 00421 46 5430 624
Meliško, Daniel vrátnik Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón 00421 46 5430 624
voip:sk 462 117