Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum Bojnice

Meno Pracovná pozícia Zoradené podľa: Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Buttková, Lucia, Mgr. asistentka riaditeľa Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 5430 535
voip:sk 046/2452 102
Havran, Vladímír energetik Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633
Jeleneková, Adriana informátorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 54 30 624
633
voip:sk 462 117
Šormanová, Gabriela informátorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 54 30 624
633
voip:sk 462 117
Ing. Kližan, Erik knihovník Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón +421 46/5430633
624
voip:sk 046/2452 109
Bc. Važanová, Renata kultúrno-propagačná manažérka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón +421 46/5430633
624
voip:sk 046/2452 107
Zubajová, Janka kultúrno-propagačná manažérka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46/5430633
624
voip:sk 046/2452 104
Mgr. Malečková, Katarína kurátorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón +421 46/5430633
624
voip:sk 046/2452 111
Mgr. Smitková, Andrea kurátorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón +421 46/5430633
624
voip:sk 046/2452 121
Mgr. Cvešper, Pavel kustód Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46/5430633
624
voip:sk 046/2452 120
Ing. Adamcová, Lenka lektorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
 
Telefón 046/5430633
624
Balážová Mankovecká, Mária lektorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46/5430633
624
Bc. Dobošová, Tatiana lektorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
 
Telefón +421 46/5430633
624
Doničová, Júlia mzdové účtovníctvo Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 624
633
voip:sk 462 105
Meliško, Daniel nočný vrátnik Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633
voip:sk 462 117
Mgr. Bieliková, Katarína predaj vstupeniek Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
 
Telefón +421 46/5430633
624
akad. mal. Solárik Jaroslav reštaurátor Zámok a okolie 
972 01 Bojnice 
 
Telefón +421 46/5430633
624
Mgr. Art. Pösová, Gabriela reštaurátorka Zámok a okolie 1 
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46/5430633
624
voip:sk 046/2452 116
Mgr. Papco, Ján riaditeľ Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 535
voip:sk 046/2452 102
Bc. Lukáč, Branislav správca Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
 
Telefón +421 46/5430633
624
Vavrík, Ján stolár Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633
Mgr. Socha, Igor technik informačných systémov Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46/5430633
624
voip:sk 046/2452 103
Ondrušková, Zuzana učtovníčka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46/5430633
624
voip:sk 462 100
Ing. Polková, Lucia účtovníčka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón +421 46/5430633
624
voip:sk 046/2452 101
Oboňa, Radovan umelecký stolár Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46/5430633
624
Mokrá, Monika upratovačka Zámok a okolie 1 
972 01 Bojnice 
 
Telefón +421 46/5430633
624
Tóthová, Jana upratovačka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633
Urbanová, Dáša upratovačka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633
Zaťková, Andrea upratovačka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
 
Telefón +421 46/5430633
624
Ing. Farkašová, Eva vedúca oddelenia Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón +421 46/5430633
624
voip:sk 046/2452 106
Mgr. Kmeťová Miškovičová, Diana vedúca oddelenia Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón +421 46/5430633
624
voip:sk 046/2452 114
Ing. Gordíková, Petra vedúca Oddelenia múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón +421 46/5430633
624
voip:sk 046/2452 119
Ing. Letavay, Mikuláš vedúci oddelenia Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
Pošli mail
Telefón +421 46/5430633
624
voip:sk 046/2452 110
Ťapuška, Ladislav vrátnik Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
 
Telefón +421 46/5430633
624
voip:sk 046/2452 117