Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Etnografické múzeum

Meno Pracovná pozícia Zoradené podľa: Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Bílková Lýdia, Ing. dokumentátorka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 238
voip:sk 434 238
Blahová Eva, Mgr. dokumentátorka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 239
voip:sk 434 239
Brožová Alena dokumentátorka, vedúca Oddelenia dokumentácie a ochrany zbierok Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 238
voip:sk 434 238
Both Marek, Mgr. kurátor – archeológ Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 000
voip:sk 434 000
Murček Branislav, Mgr. kurátor – etnograf Malá hora 2, P.O.BOX 155, 036 01 Martin Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 235
voip:sk 434 235
Nováková Nadja, Mgr. (materská dovolenka) kurátorka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail  
Očková Katarína, Mgr. kurátorka Malá hora 2, P.O.BOX 155, 036 01 Martin
03601 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 237
voip:sk 434 237
Dudková Eva, Mgr. kurátorka – etnologička Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 237
voip:sk 434 237
Jaššová Simona, Mgr. (materská dovolenka) kurátorka – etnologička Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail  
Sumková Barbora, Mgr. (materská dovolenka) kurátorka – etnologička Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 41 310 11
Ferklová Daša, PhDr. kurátorka – etnologička; vedúca Oddelenia historických a etnografických zbierok Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 236
voip:sk 434 236
Wágnerová Barbora (Pekaríková), Mgr. kurátorka – kunsthistorička Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011; +421 43 24 54 236
voip:sk 434 236
Kozáková Vlasta, Ing. referentka komisionálneho predaja, lektorka, múzejná pedagogička Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
Pošli mail
Telefón +421 43 41 31 011