Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum slovenskej dediny

Meno Pracovná pozícia Zoradené podľa: Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Lanková Miroslava dokumentaristka, kustódka Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 111
voip:sk 438 111
Ďurdíková Jaroslava kultúrno-propagačná manažérka Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 115
voip:sk 438 115
Cirbus Martin kurátor agroexpozície Jahodnícke háje
Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 114
voip:sk 438 114
Kiripolská Anna kurátorka - etnografka, fond ľudového nábytku Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 112
voip:sk 438 112
Kadlecová Tatiana kurátorka – etnografka, poverená zastupovaním vedúcej MSD Areál MSD
036 01 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 112
mobil:sk +421 917 371 277
voip:sk 438 112
Očková Katarína (MD) kurátorka - vedúca Múzea slovenskej dediny Areál MSD
Martin
 
Telefón +421 43 24 58 111
voip:sk 438 111
Neplech Jaroslav vedúci prevádzky MSD Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 111
voip:sk 438 111