Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip Zoradené podľa: Telefón / Mobil / Fax / Voip
Juhaszová, Andrea - rodičovská dovolenka dokumentátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail  
Žigo, Martin robotník v parku Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
   
Rohályová, Mária upratovačka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
   
Lemešani Dávid upratovačka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
   
Lépesová, Anikó kultúrno-propagačný manažér Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail  
Lévai, Anita kustódka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 91 257
voip:sk klapka: 257
Bőhm, Ondrej lektor Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
Pošli mail
Telefón +421 47 48 86 113
mobil:sk 0918 999 608
Némethová, Zita lektorka Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
Pošli mail
Telefón +421 47 48 86 113
mobil:sk 0908 385 821
Veselovská, Dana lektorka Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
mobil:sk 0918 999 607
Kancková, Agnesa lektorka Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
Šinková Eva lektorka, metodička Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
Tóbiová, Monika finančná referentka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 252
voip:sk 291252
Jarábik, Gabriella riaditeľka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 255
mobil:sk 0908 737 814
voip:sk 291255
Feke, Arnold kurátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 256
voip:sk 291256
Siposová, Sylvia kurátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 258
voip:sk 291258
Kotiers, Andrej lektor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
 
Telefón +421 2 59 207 258
voip:sk 291258
Zsemlyeová, Mária dokumentátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 259
voip:sk 291259
Kollárová, Denisa dokumentátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 59 291 251
voip:sk 291251
Juhaszová, Barbora kultúrno-propagačná manažérka Mäsiarska 35
04001 Košice
Pošli mail
Telefón +421557287303
Ötvös, Anna kurátorka Mäsiarska 35
04001 Košice
Pošli mail
Telefón +421557287303