Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip Zoradené podľa: Telefón / Mobil / Fax / Voip
Čerňanská Zdenka lektorka, kultúrno-propagačná manažérka Jahodnícke háje
Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 112
voip:sk 438 112
Segľová Lucia, Mgr., PhD. kurátorka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 413 10 11
Daneková Adriana, Mgr. kurátorka Areál MSD Jahodnícke háje 
Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 43 83 294; +421 43 24 61 111