Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip Zoradené podľa: Telefón / Mobil / Fax / Voip
Hanková Jančeková, Katarína kultúrno-propagačná manažérka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 100
mobil:sk 0918 999 609
voip:sk 474 100
Ďuríková, Dáša kultúrno-propagačná manažérka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 100
voip:sk 474 100
Gúgľavová, Mária finančná referentka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 102
voip:sk 474 102
Sedlačeková, Zuzana účtovníčka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 102
voip:sk 474 102
Fulajtárová, Zlatica dokumentátorka, vedúca oddelenia Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 104
mobil:sk 0918 999 610
voip:sk 474 104
Demušová, Zuzana lektorka, pokladníčka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47/2454 104
mobil:sk -
voip:sk -
Antolová, Erika zástupkyňa riaditeľky, vedúca oddelenia, kurátorka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 106
mobil:sk 0918 665 391
voip:sk 474 106
Hodási, Marek konzervátor, výtvarník Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 106
voip:sk 474 106
Halková, Kristína reštaurátorka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
 
Telefón +421 47 2454 106
voip:sk 474 106
Cerchlan, František údržbár Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
 
Telefón +421 47 2454 106
voip:sk 474 106
Kaličiaková, Zuzana kurátorka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 2454 106
voip:sk 474 106
Hruško, Jozef správca budov Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47/2454 106
mobil:sk 0918 999 612
voip:sk -
Ferencová, Helena riaditeľka, kurátorka Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 48 70 194
mobil:sk 0918 665 392
voip:sk 474 101
Hanko, Jaroslav múzejný pedagóg Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
Pošli mail
Telefón +421 47 48 70 218
+421 47 2454 100
mobil:sk 0918 999 609
voip:sk 474 100
Stenová, Mária predajkyňa Zámocká 1, P.O.BOX 4
992 01 Modrý Kameň
 
Telefón +421 47 48 70 218
+421 47 2454 100
voip:sk 474 100