Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip Zoradené podľa: Telefón / Mobil / Fax / Voip
Pöss, Ondrej kurátor Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 225
voip:sk 291 225
Fiľo, Rastislav riaditeľ Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 226
voip:sk 291 226
Paulinyová, Anna kustódka Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 226
voip:sk 291 226
Rapoš, Juraj reštaurátor Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 227
voip:sk 291 227
Lukáčová, Dana ekonómka Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 228
voip:sk 291 228
Schvarc, Michal kurátor Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 229
voip:sk 291 229
Litschko, Katrin kultúrno-propagačná manažérka Žižkova 14, P. O. Box 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 230
voip:sk 291 230