Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip Zoradené podľa: Telefón / Mobil / Fax / Voip
Pöss, Ondrej kurátor Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail  
Rapoš, Juraj reštaurátor Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Fiľo, Rastislav poverený vedením Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 226
voip:sk 291 226
Paulinyová, Anna kustódka Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 226
voip:sk 291 226
Šilberský, Aleš reštaurátor Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 227
voip:sk 291 227
Lukáčová, Dana ekonómka Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 228
voip:sk 291 228
Schvarc, Michal kurátor Žižkova 14, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 229
voip:sk 291 229
Litschko, Katrin kultúrno-propagačná manažérka Žižkova 14, P. O. Box 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 230
voip:sk 291 230