Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip Zoradené podľa: Telefón / Mobil / Fax / Voip
Žilová, Marta kultúrno-propagačná manažérka Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
Pošli mail  
Hederová, Gabriela kultúrno-propagačná manažérka Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 931 01
Solár, Andrej riaditeľ Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
Pošli mail
Telefón +421 2 204 931 02
voip:sk 293102
Zámečníková, Beáta kurátorka Istrijská 68, P.O.BOX 13
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
Pošli mail
Telefón +421 2 20493103
voip:sk 293103