Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Múzeum Bojnice

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip Zoradené podľa: Telefón / Mobil / Fax / Voip
Bellovičová, Darina lektorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
   
Curly, Simone, Mgr. lektor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
   
Sczyrzická, Denisa, Mgr. lektorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
   
Krnáč, Matej, Mgr. lektor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
   
Šályová, Romana lektorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
   
Balčiráková, Katarína lektorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
   
Ficelová, Kristína dozorkyňa Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
   
Kotríková, Michaela lektorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
   
Lukačovičová, Antónia upratovačka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
   
Hogenová, Mária dozorkyňa Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
   
Poživencová, Jana dozorkyňa Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
   
Ďurejová, Lenka dozorkyňa Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
   
Hianiková, Stanislava dozorkyňa Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
   
Křepelová, Gabriela dozorkyňa Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
   
Nováková, Monika dozorkyňa Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
   
Páliková, Janka dozorkyňa Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
   
Melišková, Tatiana dozorkyňa Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
   
Mišunová, Alena dozorkyňa Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
   
Macháčová, Jana, Bc. predajkyňa suvenírov Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
   
Iliašová, Petra lektorka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
   
Kližan, Erik knihovník, archivár Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 245 21 09
voip:sk 462 109
Malečková, Katarína kurátor, historik umenia Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 245 21 11
voip:sk 462 111
Kmeťová-Miškovičová, Diana vedúca oddelenia, dokumentátor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 245 21 14
voip:sk 462 114
Oboňa, Radovan umelecký rezbár Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 245 21 16
voip:sk 462 116
Pösová, Gabriela reštaurátor sochy Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 245 21 16
voip:sk 462 116
Solárik, Jaroslav reštaurátor maľby Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 245 21 16
voip:sk 462 116
Cvešper, Pavol kustód Zámok a okolie 1
972 01  Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 245 21 20
voip:sk 462 120
Socha, Igor, Mgr. technik informačných systémov Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 2452 103
Zubajová, Janka kultúrno-propagačná referentka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 2452 104
Papco, Ján riaditeľ Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 535
voip:sk 462 108
Sokolová, Lucia asistent riaditeľa Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 535
voip:sk 462 102
Doničová, Júlia mzdové a personálne učtovníctvo Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 624
633
voip:sk 462 105
Farkašová, Eva finančný referent účtovníctva - vedúca oddelenia Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 624
633
voip:sk 462 106
Gordíková, Petra vedúca oddelenia, kultúrno - propagačný manažér Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 624
633
voip:sk 462 119
Jeleneková, Adriana informátor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 54 30 624
633
voip:sk 462 117
Letavay, Mikuláš investičný referent - vedúci oddelenia Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 624
633
voip:sk 462 110
Ondrušková, Zuzana učtovník Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 624
633
voip:sk 462 100
Šormanová, Gabriela informátor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 54 30 624
633
voip:sk 462 117
Važanová, Renáta kultúrno-propagačný manažér Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 30 624
633
voip:sk 462 107
Zubajová, Jana kultúrno-propagačný referent Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 54 31 301
voip:sk 462 104
Buttková, Lucia, Mgr. asistentka riaditeľa Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 5430 535
Adamcová, Lenka lektor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633
Balážová Mankovecká, Mária lektor Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633
voip:sk 462 115
Dobošová, Tatiana lektor (materská dovolenka) Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 5430 624
633
Havran, Vladímír energetik Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633
Lukáč, Branislav záhradník Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633
Marková, Ľudmila upratovačka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633
Meliško, Daniel nočný vrátnik Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633
voip:sk 462 117
Michalíková, Mária upratovačka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633
Polková Lucia účtovník Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421 46 5430 624
633
voip:sk 462 101
Tóthová, Jana upratovačka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633
Urbanová, Dáša upratovačka Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633
Vavrík, Ján stolár Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
 
Telefón +421 46 5430 624
633
Andrea Smitková kurátor, historik umenia Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Pošli mail
Telefón +421-46-5430 624
633