Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Spišské múzeum

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip Zoradené podľa: Telefón / Mobil / Fax / Voip
Bašistová Adriana koordinátor projektu Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk 0908 622 047
Bucková, Jana lektorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
mobil:sk /
Budzáková, Eleonóra finančná referentka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Červeňáková, Zuzana lektorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
mobil:sk /
Demčáková, Zuzana kurátorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Dzimková, Zuzana archivárka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Herucová, Marta kurátorka - historička umenia Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Hricová Martina reštaurátorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Chmelárová, Zuzana lektorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
mobil:sk /
Kapustová, Lýdia referentka PaM Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Kokoruďová, Ľudmila finančný referent Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Kováč Peter kurátor - etnológ Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Krompigelová, Ivana lektorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
mobil:sk /
Lačná, Miriama kultúrno-propagačná manažérka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk 0905 944 029
Lányi, Matúš výtvarník Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Mojdek, Peter výstavný technik Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
mobil:sk /
Muchová, Martina referentka stravovania Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Repaský, Slavomír údržbár Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
mobil:sk /
Riabec, Tomáš lektor Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
mobil:sk /
Rosenberger, Martin reštaurátor Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
mobil:sk /
Sajdáková, Mária lektorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
mobil:sk /
Sakáč, Juraj vodič referentského vozidla Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
mobil:sk /
Sakáčová, Lucia lektorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
mobil:sk /
Schneider, Ivana vedúca oddelenia komunikácie pre expozície v LE Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Schwirianová, Lívia lektorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
mobil:sk /
Štofková Viera dozorkyňa Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
mobil:sk /
Štrbková, Lucia kustódka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
mobil:sk /
Sninčáková, Zdenka vedúca oddelenia Investičnej a prevádzkovej činnosti Námestie Majstra Pavla č.40
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón 053/4512786; 053/2456111
mobil:sk 0917 315 756
Rusiňáková, Alžbeta lektorka, referentka evidencie Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón +421 53 45 12 449
Galajdová, Adriana lektorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón +421 53 45 12 786
Novotná, Mária riaditeľka, kurátorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl. 100
mobil:sk 0905 742 428
Macejová, Martina vedúca oddelenia dokumentácie a správy zbierok Nám. Majstra Pavla 40
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl. 107
mobil:sk 0905 512 116
Pavúková-Uharčeková, Dáša zástupkyňa riaditeľky SNM - MLS, vedúca centra marketingovej činnosti a komunikácie Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl.101
mobil:sk 0918 580 962
Stejskal, Martin kurátor - archeológ Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl.104
mobil:sk 0905 512 138
Uhrinovský, Peter vedúci oddelenia ekonomickej činnosti a kontroly Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl.105
mobil:sk 0918 580 963
Citterová, Zuzana finančná referentka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl.110
Liščák, Ľubomír fotograf,vodič Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl.113
mobil:sk 0905 944 029
Gonda, Pavol správca majetku, údržbár Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón +421 53 45 13 496
Laciňáková, Lucia knihovníčka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 13 496
mobil:sk 0917 482 984