Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Spišské múzeum

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip Zoradené podľa: Telefón / Mobil / Fax / Voip
Sninčáková, Zdenka vedúca oddelenia Investičnej a prevádzkovej činnosti Námestie Majstra Pavla č.40
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón 053/4512786; 053/2456111
mobil:sk 0917 315 756
Rusiňáková, Alžbeta lektorka, referentka evidencie Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón +421 53 45 12 449
Galajdová, Adriana lektorka, referentka evidencie Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón +421 53 45 12 786
Novotná, Mária riaditeľka, kurátorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl. 100
mobil:sk 0905 742 428
Macejová, Martina kustódka - dokumentátorka Nám. Majstra Pavla 40
054 01 Levoča
 
Telefón +421 53 45 12 786
kl. 107
Pavúková-Uharčeková, Dáša kurátorka, historička umenia Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl.101
Stejskal, Martin archeológ Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl.104
Uhrinovský, Peter finančný referent Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl.105
Kočišová, Lucia finančná referentka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl.108
Stanková, Mária referentka PaM, mzdová referentka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl.109
Citterová, Zuzana finančná referentka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl.110
Liščák, Ľubomír fotograf,vodič Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl.113
mobil:sk 0905 944 029
Laciňáková, Lucia knihovníčka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 13 496
mobil:sk 0917 482 984
Ondrejková, Ivana lektorka - zimné obdobie Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón +421 53 45 13 496
Pavlis, Jozef konzervátor Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón +421 53 45 13 496
mobil:sk 0917 482 985
Gonda, Pavol TPZ, VO, Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón +421 53 45 13 496