Kontakty


Doc.PhDr. Jaroslav Džoganik, CSc.
riaditeľ

sídlo: Centrálna 258,
089 01 Svidník
e-mail: jaroslav.dzoganik@snm.sk
telefón: +421 54 245 1002
mobil: +421 907 584 287 

PaedDr. Ladislav Puškár
zástupca

sídlo:    Centrálna 258,
            089 01 Svidník
e-mail:  ladislav.puskar@snm.sk
mobil:   +421 907 814 457 

Kontakt
e-mail:      sekretariat-muk@snm.sk;
telefón:      +421 54 245 10 01
                  +421 54 245 10 03,
expozícia:  +421 54 245 10 07
                  +421 54 752 29 52
web:          www.snm.sk 
facebook:   www.facebook.com/muzeum.svidnik  

Kontakty na zamestnancov

Sídlo múzea:
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry – Národopisná expozícia v prírode (skanzen)
Nad svidníckym amfiteátrom
089 01 Svidník 

Ďalšie objekty múzea