Kontakty

 


RNDr. Ondrej Pöss, PhD.

riaditeľ
sídlo:     Žižkova 14
              P. O. Box 13
              810 06 Bratislava
e-mail:   ondrej.poss@snm.sk
telefón:  +421 2 204 91 225


 

Mgr. Rastislav Fiľo

zástupca
sídlo:     Žižkova 14
              P. O. Box 13
              810 06 Bratislava
e-mail:    rastislav.filo@snm.sk
telefón:   +421 2 204 91 225


Kontakty na zamestnancov Kontakt:
telefón: +421 46 547 5174

 

Sídlo múzea:
Dom stretávania karpatských Nemcov
Poštová 350
972 51 Handlová