Kontakty

 


Sídlo múzea
Dom stretávania karpatských Nemcov 
Poštová 350
972 51 Handlová 

Kontakt:
telefón: +421 46 547 5174 

RNDr. Ondrej Pöss, PhD.
riaditeľ
sídlo:     Žižkova 14
              P. O. Box 13
              810 06 Bratislava
e-mail:   ondrej.poss@snm.sk
telefón:  +421 2 204 91 225 

Mgr. Rastislav Fiľo 
zástupca
sídlo:     Žižkova 14
              P. O. Box 13
              810 06 Bratislava
e-mail:    rastislav.filo@snm.sk
telefón:   +421 2 204 91 225 

Kontakty na zamestnancov   

Ďalšie objekty múzea