Kontakty

 


RNDr. Ondrej Pöss, PhD.
riaditeľ

sídlo:     Žižkova 14
              P. O. Box 13
              810 06 Bratislava
e-mail:   ondrej.poss@snm.sk
telefón:  +421 2 204 91 225
 
Mgr. Rastislav Fiľo
zástupca

sídlo:     Žižkova 14
              P. O. Box 13
              810 06 Bratislava
e-mail:    rastislav.filo@snm.sk
telefón:   +421 2 204 91 225

Kontakty na zamestnancov
 

Kontakt:
telefón: +421 46 547 5174
 
Sídlo múzea
Dom stretávania karpatských Nemcov
Poštová 350
972 51 Handlová

Ďalšie objekty múzea