Kontakty
RNDr. Ondrej Pöss, PhD.
riaditeľ

sídlo:       Žižkova 14,
              810 06 Bratislava
e-mail:    ondrej.poss@snm.sk
telefón:   +421 2 204 91 225

Mgr. Rastislav Fiľo
zástupca

sídlo:      Žižkova 14,
              810 06 Bratislava
e-mail:     rastislav.filo@snm.sk
telefón:   +421 2 204 91 225

Kontakty na zamestnancov

Kontakt:
telefón:   +421 46 544 64 62

Sídlo múzea
Dom stretávania Karpatskonemeckého spolku
Nám. SNP 159
972 13 Nitrianske Pravno

Ďalšie objekty múzea