Kontakty
RNDr. Ondrej Pöss, PhD.

riaditeľ
sídlo:       Žižkova 14,
              810 06 Bratislava
e-mail:    ondrej.poss@snm.sk
telefón:   +421 2 204 91 225


Mgr. Rastislav Fiľo

zástupca
sídlo:      Žižkova 14,
              810 06 Bratislava
e-mail:     rastislav.filo@snm.sk
telefón:   +421 2 204 91 225


Kontakty na zamestnancov

 


Kontakt:
telefón:   +421 46 544 64 62

Sídlo múzea:
Dom stretávania Karpatskonemeckého spolku
Nám. SNP 159
972 13 Nitrianske Pravno