Kontakty
Sídlo múzea
Dom stretávania Karpatskonemeckého spolku 
Nám. SNP 159
972 13 Nitrianske Pravno 

Kontakt:
telefón:   +421 46 544 64 62 

RNDr. Ondrej Pöss, PhD. 
riaditeľ
sídlo:       Žižkova 14,
              810 06 Bratislava
e-mail:    ondrej.poss@snm.sk
telefón:   +421 2 204 91 225 

Mgr. Rastislav Fiľo 
zástupca
sídlo:      Žižkova 14,
              810 06 Bratislava
e-mail:     rastislav.filo@snm.sk
telefón:   +421 2 204 91 225 

Kontakty na zamestnancov 

Ďalšie objekty múzea