Kontakty

Podrobnejšie informácie a objednávky na vzdelávacie programy a lektoráty
Mgr. Jana Hutťanová, Mgr. Juraj Kucharík
SNM - Historické múzeum
Bratislavský hrad
Vajanského nábrežie 2
P.O. BOX 13
810 06 Bratislava 16
Tel.: 02/20 48 31 04
mobil: 0915 99 33 01
e-mail: bratislavskyhrad@snm.sk, jana.huttanova@snm.sk