Kontakty

Informácie o rezervácii programov
Všetky programy a lektorské výklady je potrebné si objednať a dohodnúť vopred. Programy v Objavovni (pre skupinu cca 25 ľudí) je potrebné si objednať týždeň vopred. S lektormi si možno dohodnúť aj konkrétnejšiu náplň programu, jeho dĺžku a čas realizácie. Programy sa po dohode s pedagógom prispôsobujú aj veku a záujmom návštevníkov. Aktivity k programom Planéta Zem v Objavovni možno rozšíriť o ďalšie aktivity, ako napríklad pozorovanie slnečnej aktivity, prezentácia Einsteinovho modelu vesmíru, demonštrácia Foucaultovho kyvadla a iné aktivity prezentujúce platnosť fyzikálnych zákonov na Zemi i vo vesmíre. Zmena programu je vyhradená, využite preto možnosť získať aktuálne informácie na adrese www.snm.sk.

Kontakt 
Mgr. Jozef Somogyi, PhD
SNM – Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2, P. O. BOX 13
810 06 Bratislava
e-mail: jozef.somogyi@snm.sk
tel.: +421 2 593 49 127
web: http://prirodovedne.snm.sk/

Ako sa k nám dostanete
Prírodovedné múzeum sa nachádza v hlavnej budove Slovenského národného múzea pri Dunaji na Vajanského nábreží. Zastávka autobusov MHD na Šafárikovom námestí a zastávka električiek na Námestí Ľudovíta Štúra je vzdialená len päť minút chôdze. V blízkosti múzea sú dve parkoviská, vhodné aj pre autobusy.

Servis
• predaj publikácií, propagačných materiálov a suvenírov v pokladni múzea
• možnosť využitia múzejnej knižnice

Čím je múzeum jedinečné a prečo sa ho oplatí navštíviť
Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti a vývoja živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska. Je ústredným metodickým pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou. Svojimi zbierkami (cca 2,4 milióna zbierkových predmetov) sa zaraďuje medzi významné prírodovedné európske múzeá. Akvizičná činnosť múzea je zameraná najmä na územie Slovenska. Zbierky sú poskytované odbornej verejnosti na vedecké štúdium a širšej verejnosti sú prezentované prostredníctvom expozícií a výstav, prednášok, knižných monografií, publikačných výstupov v odbornej i dennej tlači, rozhlase a televízii.